Boku Dake Shitteru Ichinomiya-san 3 - อิชิโนะมิยะซัง กับอาหารกลางวัน
Boku Dake Shitteru Ichinomiya-san 2 - อิชิโนะมิยะซัง กับเสื้อผ้าของเธอ
Boku Dake Shitteru Ichinomiya-san 1 - อิชิโนะมิยะซัง นั่งอยู่ข้างๆผมละ