Boku Dake Shitteru Ichinomiya-san 3 - อิชิโนะมิยะซัง กับอาหารกลางวัน

Boku Dake Shitteru Ichinomiya-san 2 - อิชิโนะมิยะซัง กับเสื้อผ้าของเธอ

Boku Dake Shitteru Ichinomiya-san 1 - อิชิโนะมิยะซัง นั่งอยู่ข้างๆผมละ