มาใหม่

มิโกะแห่งการให้กำเนิด

มาใหม่

พืชมีชีวิต ผักก็มีหัวใจ 2

มาใหม่
ภาพสี

ถึงเสียตัวก็ไม่บอก

มาใหม่

น้องเอิร์น 3 - ความช่วยเหลือ

มาใหม่

บ้านที่ฉันไม่อยากกลับ 12 จบ

มาใหม่

เป็นแค่งานที่ผ่านไป 4

มาใหม่

นักล่าสายอ่อย 10 - ค้างคืน

มาใหม่

เงินไม่พอ ขออึ้บแทน

มาใหม่
ภาพสี

สัตว์แสนสุข 2

มาใหม่

เป็นแค่งานที่ผ่านไป 3

มาใหม่

บ้านที่ฉันไม่อยากกลับ 11

มาใหม่
ภาพสี

ค่าคำสอนจากคุณครู 3.2 - จบตอน

มาใหม่

น้องเอิร์น 2 - เผชิญไปด้วยกัน

มาใหม่

นักล่าสายอ่อย 9 - โชคชะตา

ภาพสี

ค่าคำสอนจากคุณครู 3.1

คุณแม่ย้อนวัยเด็ก

เป็นแค่งานที่ผ่านไป 2

บ้านที่ฉันไม่อยากกลับ 10

ภาพสี

นี่คือสิ่งที่ดีกว่า

ภาพสี

สัตว์แสนสุข

ภาพสี

น้องเอิร์น - 2017 จุดเริ่มต้น

นักล่าสายอ่อย 8 - ถ้ำมอง

โรงเรียนสะกดจิต 8 จบ - ชีวิตปกติ

พืชมีชีวิต ผักก็มีหัวใจ