เรื่องย่อ:

เรื่องราวสามปีที่ผ่านมาโลกเราได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตเหล่าอมมนุษย์ว่ามีอยู่จริง เพราะรัฐบาลได้ทำเปิดเผยการมีอยู่ของเหล่าอมมนุษย์ หลังจากปกปิดมาโดยตลอด การเปิดเผยนี้รัฐบาลเชื่อว่าพวกอมมนุษย์จะสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ธรรมดาได้อย่างปกติสุข อีกทั้งยังมีการร่างกฎหมาย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเผ่าพันธุ์ขึ้น โดยรัฐบาลได้จัดการส่งอมมนุษย์ไปแบบอาศัยอยู่กับพวกมนุษย์แบบโฮมสเตย์ในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากฎหมายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็ราบรื่นมาโดยตลอดที่ช่วยให้เหล่าอมมนุษย์ทั้งหลายอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมของมนุษย์ธรรมดาให้สงบสุข (ชื่อไม่เป็นทางการ: ชีวิตในแต่ละวันของสาวอมนุษย์สุดน่ารัก)

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 30

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 29

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 28

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 27

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 26.5

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 26

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 25

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 24

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 23

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 22

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 21

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 20

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 19

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 18

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 17

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 16

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 15

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 14

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 13

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 12

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 11

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 10

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 9

ชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์ 8