ผู้กล้าโล่อนาถ

ราชินีมอบรัก

อยากเเตกในใส่ราชินี

มีลูกสักสิบคนคงดี

ผู้กล้าโล่หมี