กลิ่นหอมของนมแม่

ขอแตกใส่ซักทีนะ

รื่นเริงในงานเทศกาล

ก่อนจะเจอคนที่ใช่

จับน้องมาแต่งสาว 4

จับน้องมาแต่งสาว 3

จับน้องมาแต่งสาว 2

จับน้องมาแต่งสาว 1

ความปรารถนาของพี่สาว 4

ความปรารถนาของพี่สาว 3

ความปรารถนาของพี่สาว 2

ความปรารถนาของพี่สาว 1