สามสิบยังแจ๋ว 10 จบ - ลูก

สามสิบยังแจ๋ว 9 - จัดดอกไม้

สามสิบยังแจ๋ว 8 - ลิลลี่เปลือยกาย

สามสิบยังแจ๋ว 7 - ฤดูโคมไฟจีน

สามสิบยังแจ๋ว 6 - เกสรต้องลม

สามสิบยังแจ๋ว 5 - ความเจ็บสีเทา

สามสิบยังแจ๋ว 4 - ก้นหัวใจ

สามสิบยังแจ๋ว 3 - ลิ้มรสดอกไม้

สามสิบยังแจ๋ว 2 - ผลิกลีบ

สามสิบยังแจ๋ว 1 - เมื่อดอกไม้บาน