เรื่องย่อ:

หนุ่มไม่หล่อบ้านไม่รวย แต่มีแฟนสวยเพราะลีลา
SStudy 46
SStudy 45
SStudy 44
SStudy 43
SStudy 42
SStudy 41
SStudy 40
SStudy 39
SStudy 38
SStudy 37
SStudy 36
SStudy 35
SStudy 34
SStudy 33
SStudy 32
SStudy 31
SStudy 30
SStudy 29
SStudy 28
SStudy 27
SStudy 26
SStudy 25 - Change
SStudy 24 - Timing
SStudy 23