เรื่องย่อ:

เมื่อพี่สาวข้างห้องย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับผม

Nineteen 3

Nineteen 2

Nineteen 1

Nineteen 0