เรื่องย่อ:

เมื่อพี่สาวข้างห้องย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับผม
Nineteen 3
Nineteen 2
Nineteen 1
Nineteen 0