เรื่องย่อ:

พระเอกได้พลังมาโดยบังเอิญ ไม่ว่าเขาจะโดนตัวสาวคนไหน เธอคนนั้นจะมีอาการหื่นขึ้นมาทันที !!

Sweet Guy 60

Sweet Guy 59

Sweet Guy 58

Sweet Guy 57

Sweet Guy 56

Sweet Guy 55

Sweet Guy 54

Sweet Guy 53

Sweet Guy 52

Sweet Guy 51

Sweet Guy 50

Sweet Guy 49

Sweet Guy 48

Sweet Guy 47

Sweet Guy 46

Sweet Guy 45

Sweet Guy 44

Sweet Guy 43

Sweet Guy 42

Sweet Guy 41

Sweet Guy 40

Sweet Guy 39

Sweet Guy 38

Sweet Guy 37