Zetsurin 10 - มันจะไม่ออกมา

Zetsurin 9 - ขัดๆ ถูๆ อาวุธศักดิ์สิทธิ์

Zetsurin 8 - เริงระบำปิศาจ

Zetsurin 7 - ช่วยกันในห้องน้ำ

Zetsurin 6 - น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เอ่อล้น

Zetsurin 5 - ปีศาจในความปลาบปลื้ม

Zetsurin 4 - นางฟ้าเวทมนตร์ที่เปื้อนของเหลว

Zetsurin 3 - การเล่นตลกกับปีศาจ

Zetsurin 2 - ชีวิตเริ่มแปลกไป

Zetsurin 1 - อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปลดปล่อย