เรื่องย่อ:

ณ จักรวรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเจริญด้วยอารยธรรม การค้า และเทคโนโลยี แต่จิตใจกลับต่ำทราม มีกลุ่มบุคคลลึกลับได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อลักพาตัวสตรีไปล้างสมองด้วยวิทยาการทางการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อนำพวกนางไปเป็นทาสกามรมณ์ ร้อนถึงจักรวรรดิ์ต้องก่อตั้งกองกำลังพิทักษ์สตรีผู้ถูกจองจำอยู่ในวังวนแห่งตัณหาที่พวกมัน ซินซิเคทได้หยิบยื่นให้พวกนาง

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 39 จบ - โบยบินสู่นภาเหล่ามังกรเงิน

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 38 - อวสานมังกรเงิน 5

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 37 - อวสานมังกรเงิน 4

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 36 - อวสานมังกรเงิน 3

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 35 - อวสานมังกรเงิน 2

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 34 - อวสานมังกรเงิน 1

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 33 - ตัณหาหรือสัญชาตญาณ

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 32 - ความเป็นจริง

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 31 - สู้จนหยดสุดท้าย

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 30 - จนมุม

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 29 - ภาระแห่งปณิธาน

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 28 - ความภูมิใจ

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 27 - พลิก

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 26 - ความมุ่งมั่นสู่ภารกิจที่แท้จริง

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 25 - ดอลน่าผู้มัวเมา

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 24 - มังกรคืนถิ่น

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 23 - ทางเลือก

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 22 - วันวาน

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 21 - ความต้องการ

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 20 - หนี

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 19 - ความสิ้นหวัง

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 18 - ความกังวล

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 17 - เบื้องหลัง

รุ่งอรุณแห่งมังกรเงิน 16 - แผนลับ