สัมพันธ์ต้องห้าม 6 - เดทแรก
สัมพันธ์ต้องห้าม 5 - ยาประหลาดของคุณพ่อ
สัมพันธ์ต้องห้าม 4 - รูหรรษาของโนโบรุ
สัมพันธ์ต้องห้าม 3 - งานดอกไม้ไฟ
สัมพันธ์ต้องห้าม 2 - ไข้หวัด
สัมพันธ์ต้องห้าม 1 - จุดเริ่มต้น