สัมพันธ์ต้องห้าม 6 - เดทแรก

สัมพันธ์ต้องห้าม 5 - ยาประหลาดของคุณพ่อ

สัมพันธ์ต้องห้าม 4 - รูหรรษาของโนโบรุ

สัมพันธ์ต้องห้าม 3 - งานดอกไม้ไฟ

สัมพันธ์ต้องห้าม 2 - ไข้หวัด

สัมพันธ์ต้องห้าม 1 - จุดเริ่มต้น