ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 7 จบ

ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 6

ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 5

ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 4

ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 3

ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 2

ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 1 - สัญญาหน้าร้อน

ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 7 จบ - สัญญา

ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 6 - ไม่ให้เธอไป

ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 5 - ทนไม่ไหว

ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 4 - แฟนเก่า

ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 3 - ผมโดนพี่สาวปล้ำ

ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 2 - ความลับแตก

ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 1 - สัญญาหน้าร้อน