ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 7 จบ
ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 6
ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 5
ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 4
ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 3
ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 2
ครูเฟี้ยวนักเรียนแสบ 1 - สัญญาหน้าร้อน
ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 7 จบ - สัญญา
ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 6 - ไม่ให้เธอไป
ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 5 - ทนไม่ไหว
ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 4 - แฟนเก่า
ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 3 - ผมโดนพี่สาวปล้ำ
ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 2 - ความลับแตก
ครูเฟี้ยว นักเรียนแสบ 1 - สัญญาหน้าร้อน