ผู้บ่าวเปลี๊ยนไป๋ 3 จบ

ผู้บ่าวเปลี๊ยนไป๋ 2

ผู้บ่าวเปลี๊ยนไป๋ 1

เดี๋ยวชายเดี๋ยวหญิง 3 - แม่พาเสียว

เดี๋ยวชายเดี๋ยวหญิง 2 - น้องตัวดี

เดี๋ยวชายเดี๋ยวหญิง 1 - ช่วยตัวเอง